VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder våra kunder med löpande redovisning, bokslut & deklarationer, personal och affärsutveckling.  

 

LÖPANDE REDOVISNING

 • Bokföring
 • Kundfakturering
 • Kundreskontra
 • Kravrutiner
 • Leverantörsfakturahantering
 • Leverantörsreskontra
 • Projektredovisning
 • Rapportering/Avstämning
 • Momsredovisning

AFFÄRSUTVECKLING

 • Affärsplan
 • Affärsmodeller
 • Bolagsbildning 
 • Budgetering
 • Ekonomistyrning

PERSONAL

 • Löneberäkning
 • Löneutbetalning
 • Kontrolluppgifter
 • Arbetsgivardeklaration
 • Anställningsavtal

BOKSLUT/DEKLARATION

 • Bokslut
 • Bokslutsrapport
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning 
 • Inkomstdeklaration